Avaleht

Tere tulemast Eesti Maakarja Kasvatajate Seltsi koduleheküljele!

Tegevusalad:

• Eesti maakarja aretus- ja säilitusprogrammi 2013-2023 elluviimine
• Tõuaretus ja kõik sellega seonduv tegevus (sh nõustamine)
• Tõuraamatu pidamine ja tõutunnistuste väljastamine
• Tõuloomade ja tõukarjade hindamine
• Aretuspullide valimine ja neilt sperma kogumise organiseerimine
• Seemendusteenuste alane nõustamine
• Tõuloomade näitustel osalemine
• Jõudluskontrolli aluste tõuloomade ostu-müügi vahendamine
• Ajakirjanduses maakarja propageerimine
• Erinevates projektides ja teadusuuringutes osalemine
• Riigiasutustega ja välismaa tõuaretajate ja teadlastega suhtlemine ja info vahendamine
• EK Seltsi liikmete õiguste eest seismine
• Liikmetele teabepäevade ja koolitus-väljasõitude organiseerimine
• Uute liikmete kaasamine

Kontaktinformatsioon:

Telefon: 443 0035, 502 0858
Aadress: Selja tee 1A, Tori vald, 85008 Pärnu mk
e-post: ekselts@gmail.com