Aretusühingule vajalik

Maakarja kasvatajad, kes ei ole ühinenud Jõudluskontrolliga, on kohustatud esitama aretusühingule (EK Selts) andmed EK loomade kohta:

  • loomade sünniteated (vorm 1)
  • loomade liikumise (müügid, ostud, hukkumised jmt) teated (vorm 1)
  • loomade paaritus- ja seemendusteated (vorm 2)

Teated peab esitama kord aastas hiljemalt 30. detsembriks perioodi eest: 02. detsember eelmine aasta kuni 01. detsember jooksval aastal toimunud liikumiste kohta

Vorm 1. EK loomade liikumised

Veiste arvestuse pidamise vorm (pdf)

 

Vorm 2. Põlvnemiste parandused

Põlvnemise paranduse vorm (doc)

Teatis ohustatud tõugu looma asendamise kohta

Esitada VTA-le

Teatis OT looma asendamise kohta (pdf)

Geneetiline ekspertiis maatõugu veistel 

  1. Sugupullidele ja pulliemadele on kohustuslik enne tõuraamatusse kandmist.
  2. Üks kord aastas uuritakse geneetiliselt vähemalt 1% tõuraamatusse märgitud lehmadest. uuritavate lehmade valiku teostab Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontroll (EPJ) juhuslikkuse printsiibil : ei ole teada uuritava looma ega omaniku andmeid, teada on vaid looma registrimärk.