Eesti Maakarja Kasvatajate Selts

alates 1920

Liikmetele

EK Seltsi 2019 ja 2020 aasta raamatupidamise revisjon toimus 11.02.2021, mille tulemusena kinnitati, et mõlema aasta raamatupidamise aruanded kajastavad õiglaselt majandustegevust. 

Alates 2021 aasta algusest on ETKÜ abiga kogutud EK Pullijaamas 

spermat kokku neljalt pullilt:

 

OKSFRINAPO 30394  (5 liin)    kokku 600 doosi - tuleb müüki alates mai 2021

NUMJENAP   30398   (10 liin) kokku 600 doosi - hetkel garantiinis

VIRVAKNAP   30404   (7 liin)  kokku 400 doosi - veel korra koguda

ULLIVIR          30400   (8 liin)   kokku 200 doosi - veel korra koguda

VIRVAKNAP toimetamas  21. aprillil

23.04.2021

21. jaanuaril 2021 toimus EK Seltsi juhatuse koosolek, kus otsustati 2021 ja 2022 ühingu kulutuste jaotus.

 

Otsustati ning kinnitati ühehäälselt ühingu  kulude orienteeruv protsentuaalne jagunemine alljärgnevalt:

 

% kogukulust

Infotehnoloogia kulu (min)

1,0%

Geneetiliste uuringute kulud (~)

4,0%

Koolituskulud (~)

3,0%

Trükiste kulud (~)

0,5%

Teenuste kulud (TR pidamine JK-s, jm) (~)

1,0%

Transpordikulud (~)

5,5%

Väikeinventar ja materjal (~)

1,0%

Põhivahendite haldamise kulud

0,0%

Tööjõukulud (max)*

65,0%

Muutuvkulud (~)

19,0%

* Kinnitati EK Seltsi töötasusufondi ülemmäär:

  • Töötasufondi ülemmääraks aastas  65% aretustoetuse summast
  • Palgatasude (bruto) ülemmääraks  43,03% aastas ~ 3,59% kalendrikuus

Kulude %-line jaotus võib vastavalt vajadusele erinevate kulukohtade vahel muutuda, v.a. kinnitatud maksimaalne töötasufondi suurendamine.