EK  pullide spermat

hoiustatakse  ja müüakse ETKÜ

(Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu) 

Kehtna Seemendusjaamas. 

Tellimine

GAIDI MÖLDER, 489 0688 

tellimine@etky.ee

AIVAR APARIN, tel 749 3287, 522 7919

 EK pull karjas

Enne pulli karja soetamist:

  • konsulteeri EK Seltsi tõuraamatupidajaga.

 ja kontrolli, kas:

  • pull on registreeritud EK Tõuraamatus
  • pulli vanemad ja vanavanemad (vanavanavanemad) ei ole suguluses karjas olevate lehmade ja lehmikute vanemate- ja vanavanematega (vanavanavanematega)

Eesti maatõu kasvatajad on kohustatud kasutama üksnes EK Seltsi poolt aretuseks sobivaks tunnistatud isaslooma spermat või sugupulli.

NUMMI   EK_248

 

 

Seisuga 01.01.2021 on eesti maakarja tõuraamatusse märgitud kokku 39 karjades kasutuses olevat tõupulli

 Seemendus

Vältimaks sugulusaretust, peavad maakarja kasvatajad järgima EK Seltsi poolseid sugupullide valikut ja sperma kasutamise soovitusi.

  • Igal aastal koostab aretusühing jõudluskontrollialustele karjadele sperma jaotuskava, mis edastatakse ETKÜ-le.
  • Mittejõudluskontrollialuste karjade kasvatajaid nõustatakse eraldi (e-post, telefonivestlus, karja külastus jm)

Sprermajaotuskava 2020.a (pdf) 

Jõudluskontrollis osalevale maatõule

EK pullide veresuse tähised

 

SK    läänesoome                                 <=18,8%

SKB  rootsi punane nudi                   <=18,8%

DŽ   džörsi                                             <=18,8%

AP   šviitsi (ameerika pruun)           <=18,8%

RH  punasekirju holstein                  <=18,8%

EPK  eesti punane                            pole lubatud

EHF  eesti holstein                           pole lubatud

 

EK

DZ

RH

SKB

Keskmine

86,7%

3,3%

3,6%

6,4%

Mediaan

87,0%

3,2%

3,1%

6,3%

Kõige enam esinev

86,5%

0,0%

7,5%

6,3%

Väikseim

70,9%

0,0%

1,6%

0,0%

Suurim

95,0%

7,9%

8,0%

18,8%

Pullide arv

39

30

38

32

Seisuga 01.01.2021 karjades olevate EK tõupullide veresus

 

EK

DZ

RH

SKB

5 liin

88,1%

3,2%

3,5%

5,2%

6 liin

86,9%

3,4%

3,8%

5,9%

7 liin

86,8%

3,4%

3,7%

6,2%

8 liin

87,9%

3,3%

3,5%

5,3%

10 liin

86,9%

3,4%

3,5%

6,3%

Seisuga 01.01.2021 karjades olevate EK tõupulliliinide keskmine veresus