Eesti Maakarja Kasvatajate Selts

alates 1920

Eesti maatõu sperma 

Eesti maatõugu pullide kasutatav sperma seisuga 01.05.2021

Liin

Nimi

S_kood

Foto / 

PT

Veresus

Isa

Ema

Emaisa

Ema toodang

lakt_piimkg_R%_V%

Dooside arv

Aastast

10

NUHVIK

30252

DZ 9,4%

Nuki 30230

Vimka EK1416817A

Jerti 30198

3_5320_5,76_3,57

57

2005

15

QELLIKS

30253

SKB 25% DZ 12,5% RH 12,5%

Qepe 30229

Lissi EK604411A

Juks 30197

7_5330_4,68_3,27

386

2005

5

OKSFRI-TÕMM

30324

SKB 12,5%  DZ 9,4%

Oksfri 30255

Anu EK5546008A

Tömmi 30223

5_6382_4,69_3,59

122

2014

8

ULLINAPOVIR

30361

SKB 8,9%  DZ 8,7%  RH 3,0%

AP 0,4%

Ullinapoks 30341

Virsik EK12732203A

Virvakum 30289

4_7086_4,31_3,05

117

2018

8

ULLIOTINA

30365

SKB7,0%  DZ 4,3% RH  2,3%

AP 0,8%

Ullioti 30330

Oime-Kari EK13148218A

Napu 30240

3_6402_4,60_3,26

481

2018

6

NAPOKSJERNÄK

30375

SKB 8,7%

DZ 3,9%  RH 3,5%

AP 2,4%

Napoksjernak 30359

Ünna EK12085897A

Näkuvirtul 30291

4_6722_4,34_3,55

255

2019

5

OKSFRINAPO uus

30394

SKB 10,1%   RH 1,8%   DZ 6,6%

Oksfri-Tömm 30324

Pamela EK10935736A

Napoks 30275

6_8979_4,1_3,48

400

2021

5

OTIVIRNAP uus

30399

SKB 7,6%

RH 8,3%

DZ 4,5%

AP 0,5%

Otivirvuk 

30356

Lillik

EK15555557A

Napu

30240

3_7237_4,47_3,39

1620

2021

 

AP

DZ

RH

SKB

Keskmine

0,59%

7,52%

3,79%

9,98%

Mediaan

0,38%

8,67%

3,02%

8,78%

Väikseim

0,00%

3,90%

0,00%

0,0%

Suurim

2,43%

12,50%

12,50%

25,00%

Pullide arv

4

7

5

6

Seisuga 01.03.2021 EK spermapullide veresus